Fotografi GR (A), Fotohistoria, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge en överblick över fotografins historia, dess framväxt och utveckling. Syftet är att ge en kunskapsbas i viktiga strömningar, influenser och utövare som påverkat utvecklingen av samtida fotografi.
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Obligatoriska träffar: 2
 • Anmälningskod: MIU-E2151

Sista anmälan: 15 april 2020

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Sundsvall
 • Anmälningskod: MIU-E2217

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska möten på campus utan undervisningen sker steg-för-steg via en lärplattform under kursens 10 veckor. Däremot förekommer obligatoriska moment som till exempel inlämningsuppgifter, examination och seminarier som ska ske vid vissa tidpunkter under kursens gång.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00