– Kamerans förmåga att berätta en historia, fånga ögonblick och förmedla känslor har alltid fascinerat mig

Kevin Gater kommer ursprungligen från Storbritannien och har arbetat och undervisat inom fotografi, film och grafisk design i över 15 år. Han är en av två kursansvariga för Mittuniversitetets kurser inom fotografi. Kameran är kärnan i allt han gör.

Kevin Gater

Ansvarig för kurserna: Digital fotografi & Ljus och form

Ämnesansvarig för Fotografi på Mittuniversitetet

Kontakt

Hur skulle du beskriva kurserna?

Våra fotokurser vänder sig till personer som vill utveckla sitt sätt att använda visuell kommunikation. Många av oss fotar och publicerar bilder dagligen och det är en stor fördel att också förstå vilka budskap som ligger bakom de bilder vi skapar, konsumerar och sänder. Vi vill bjuda in personer som kanske redan använder fotografi i sitt dagliga arbete och vill förbättra sina kunskaper eller färdigheter.

Behöver man några särskilda förkunskapskrav?

Vi tror att många människor redan har erfarenhet av att fota, även om det är med sin telefon. Vi strävar efter att göra våra kurser så inkluderade som möjligt oavsett yrke, ålder, kön eller ursprung. Eftersom vi kan ha en blandning av engelska och svenska i klassen är den enda förutsättningen att du kan tala och förstå engelska på grundnivå.

Behöver man någon egen utrustning?

Vi har några kameror som man kan låna, annars uppmanar vi våra studenter att ta vad de har. Till exempel sina mobiltelefoner. Möjligheten att kunna fota manuellt och i RAW-format är allt jag efterfrågar. I kurserna: "Introduktion till fotografisk teori och komposition", och "Fotohistoria" så är det mindre krav på tillgång till utrustning. 

Tror du att det är viktigt att ha kunskap om fotografi i arbetslivet?

Ja, om du befinner dig där du har ett ansvar för att skapa eller publicera bilder, oavsett om det gäller dokumentation eller kommersiell användning. Då finns det också ett ansvar för att förstå hur fotografiska bilder kan tolkas. 

Hur tror du att visuell kommunikation kommer att utvecklas?

Jag tror att utvecklingen av visuell kommunikation kommer leda till att vi måste utveckla vår visuella medvetenhet. Vi ser dramatiska förändringar i branschen där jobb som skulle ha utförts av yrkesverksamma fotografer uppfylls internt. Jag tror att vi kommer att se en fortsatt ökning av individer med många strängar på sin lyra som kan ta sig an flera roller inom visuell kommunikation.  

Varför är det viktigt att kunna kommunicera med bild?

Alla ser saker på olika sätt. Fotografins ämne handlar verkligen om att förstå olika sätt att se. När vi börjar förstå hur man läser bilder kan vi börja tillämpa den kunskapen på hur vi själva använder bilder för att kommunicera. 

Varför ska man söka kurserna i fotografi?

Jag tycker att man ska söka kurserna om man vill inspireras av andra men även låta sig själv inspirera andra. Du kommer att vara under ledning av passionerade och professionella bildskapare med flera års erfarenhet av att undervisa och praktisera bildkonsten. 

Sidan uppdaterades 2020-03-06