Grafisk design GR (B), Motion Design, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Grafisk design GR (B), Motion Design, 7,5 hp

Graphic Design BA (B), Motion Design, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GD068G
 • Ämne huvudområde: Grafisk design
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Motion Design
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Design 100%
 • Ansvarig institution: Design
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-10-02
 • Fastställd: 2020-04-04
 • Senast ändrad: 2020-06-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenterna till principerna för animering och metoder för att genomföra motion design projekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera och definiera vanliga principer för rörelsedesign
- tillämpa principer för motion design för att simulera organisk rörelse
- planera och utveckla ett kort animationsprojekt
- kombinera ljud, typografi och animerad grafik tillsammans till video

Innehåll

Kursen belyser:
- rörelsegrafikhistoria
- kinetisk typografi
- arbetsflöde för digital animation
- bildmanus
- interpolering
- bildhastigheter
- bildrutor
- masker
- rörelsevägar
- rörelsespårning

Behörighet

Grafisk Design GR (A), User Experience, 7,5 hp samt Grafisk Design GR (B), Typografi och bokformgivning, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

D100: Designprojekt, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I100: Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I200: Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

W100: Workshops, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhanteringssystemet APA-Style.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jackson, Chris
 • Titel: After Effects for Designers, Graphic and Interactive Design in Motion
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: R. Brian Stone, Leah Wahlin
 • Titel: The Theory and Practice of Motion Design: Critical Perspectives and Professional Practice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge

Referenslitteratur

 • Författare/red: Braha, Yael och Byrne, Bill
 • Titel: Creative Motion Graphic Titling for Film, Video, and the Web
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Shaw, Austin
 • Titel: Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge

Sidan uppdaterades 2020-06-18