Design är i dag ett viktigt konkurrensmedel på marknaden. Form, gestaltning och funktion, men också vilket företag som säljer varan, avgör ofta valet av en produkt framför en annan. Allt eftersom konsumenterna blir skickligare och mer krävande i sina val, höjs också ribban för företagens produkter och tjänster. Som industridesigner är det ditt jobb att ge dem en bra utformning.

Bra design tilltalar konsumenten och är ofta avgörande i ett köpbeslut. Ett medvetet arbete med design förbättrar därför chanserna till framgång betydligt i praktiskt taget alla branscher, något som allt fler företag har börjat inse. Internationaliseringen av näringslivets marknader leder dessutom till att produkterna utvecklas i en högre takt.

Vill du vara med och utveckla samtidens och framtidens produkter och tjänster är industridesign något för dig. Mittuniversitetets utbildning till industridesigner innefattar såväl teoretiska som praktiska uppgifter och ger dig goda kunskaper om själva skapandeprocessen av en funktionell form. Här får du lära dig att uttrycka dig i skissteknik samtidigt som du fördjupar dig i formstudier, datorteknik, kommunikation, produktion och konstruktionsmetoder. En stor del av en industridesigners arbete består av att analysera problem och därefter ta fram en bra lösning utifrån studier av hur vi människor fungerar och agerar i olika situationer.

Mittuniversitetet har utvecklat ett forskningslabb för området industridesign där forskning kring upplevelser av produkter genomförs. Studier av människors upplevelser sker bland annat genom att mäta till exempel stress, hjärnvågor, EKG och eye tracking. Det gör vi för att få större kunskap om hur vi upplever och berörs av olika produkter och tjänster för att sedan kunna använda det i produktionen av ny design. På Mittuniversitetet finns det flera samarbeten och projekt kopplade till näringslivet inom ämnet.

Efterfrågan på industridesigner är idag god och de återfinns både på medelstora och stora företag samt på konsultfirmor.
Ämnet kan läsas i kandidatprogrammet Industridesign, 180 hp och ingår också i civilingenjörsprogrammet Teknisk design.

Sidan uppdaterades 2014-08-22