Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 15 hp

Industrial Design BA (A), Design of Packages Easy to Handle, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IU101G
Ämne huvudområde: Industridesign
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Design av lätthanterliga förpackningar
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Design 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för industridesign
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2011-12-01
Fastställd: 2012-10-22
Senast ändrad: 2013-08-15
Giltig fr.o.m: 2013-08-16

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla den studerandes förståelse för och färdigheter i att
designa lätthanterliga förpackningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall de studerande
- ha grundläggande kunskap om begreppet Design för alla
- ha kunskaper om och förståelse för hur man designar lätthanterliga förpackningar i olika material och tillverkningstekniker
- ha grundläggande kunskap om tydlig grafisk design på förpackningar.
- Känna till metoder för att mäta förpackningars hanterbarhet

Innehåll

- Vad är Design för alla?
- Problem hos olika typer av befintliga förpackningar
- Hur man kan tänka och arbeta för att skapa mer lätthanterliga förpackningar i olika material
- Hur man kan tänka för att göra en grafisk design som är lätt att läsa och förstå
- Hur man kan mäta om en förpackning är lätt att hantera

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Den här kursen vänder sig till alla som har inflytande på hur förpackningar till dagligvaror och läkemedel utformas. I kursen får du förståelse för hur en förpacknings utformning påverkar kundens möjlighet att tolka och hantera den.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av videobaserade föreläsningar med tillämpningsuppgifter. Undervisningen sker helt på distans.

Kursen kan ges på engelska. Aktuellt språk framgår av kurstillfället.

Examination

1.0 hp, I101: 1, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Design för alla
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, I201: 2, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Lätthanterliga förpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, I301: 3, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Plastfilm
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, I401: 4, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Påsförpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, I501: 5, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Plastaskar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, I601: 6, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Flaskor
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, I701: 7, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Blisterförpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, I801: 8, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Kartong (torra varor)
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, I901: 9, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Kartong (flytande varor)
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, IA01: 10, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Glasförpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, IB01: 11, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Metallförpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, IC01: 12, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Medicin & barnsäkra förpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, ID01: 13, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Hur förpackningar kommunicerar.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.0 hp, P101: Projekt, Att mäta förpackningars hanterbarhet
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Kurslitteratur i form av pdf-filer levereras av läraren under kursen.

The reading list consists of PDF files provided by the teacher during the course.