Journalistikens grundläggande idé är att varje dag försöka beskriva verkligheten på ett sätt som gör människor lite mer informerade, lite klokare och lite bättre rustade att påverka samhället och sina egna liv. Det sker genom att granska myndigheter, skildra samhället, utkräva ansvar av makthavare samt beskriva, analysera och förklara aktuella händelser och skeenden.

Till skillnad från annan masskommunikation ska journalistiken inte ha några bakomliggande syften och intressen. Är du journalist ska du i stället upplysa, kritiskt granska, förklara det som är svårt, söka rätt på missförhållanden och bidra till debatt och diskussion.

Journalistikämnet vid Mittuniversitetet innefattar både teoretiska och praktiska inslag och vår inriktning är främst nyhetsjournalistik. Det handlar om att finna, sortera och bearbeta information på ett källkritiskt och analyserande sätt. Det handlar också om att presentera och paketera innehållet på ett tillgängligt sätt i ord, bild och design för press, webb, radio och tv.

Mittuniversitetet ger ett treårigt utbildningsprogram i journalistik, samt en påbyggnadskurs i journalistik för akademiker för dig som redan har en kandidatexamen.
Vi ger också flera korta distanskurser som är av relevans för både den som är yrkesverksam och den som vill lära sig enskilda delar av journalistiken.