Journalistikens grundläggande idé är att granska makten, informera medborgarna och bidra till debatt och diskussion. Oberoende journalistik är en förutsättning för en fungerande demokrati.

Journalistiken har inga bakomliggande syften och intressen. Är du journalist ska du i stället upplysa, kritiskt granska, förklara det som är svårt, söka rätt på missförhållanden och bidra till debatt och diskussion.

Journalistikämnet vid Mittuniversitetet innefattar både teoretiska och praktiska inslag. Det handlar om att finna, sortera och bearbeta information på ett källkritiskt och analyserande sätt. Det handlar också om att presentera och paketera innehållet på ett tillgängligt sätt i olika kanaler och medier.

Mittuniversitetet ger ett treårigt utbildningsprogram i journalistik, samt en påbyggnadskurs i journalistik för akademiker för dig som redan har en kandidatexamen.
Vi ger också flera distanskurser som är av relevans för både den som är yrkesverksam och den som vill lära sig enskilda delar av journalistiken.

Sidan uppdaterades 2021-11-24