Journalistik GR (A), Dagens och morgondagens svenska medielandskap, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen är en introduktion till hur det svenska mediesamhället av idag, och hur det kan komma att se ut och fungera i framtiden. Det gäller både traditionella och sociala medier, men störst fokus ligger på de medier som innehåller journalistik. Mediernas villkor - politiska, ekonomiska, sociala och politiska – diskuteras, och dess betydelse för journalistikens organisation och innehåll belyses. Stor vikt läggs vid mediernas betydelse för människor i deras roll både som medborgare och konsumenter.

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen vid till exempel inlämningsuppgifter, examination, seminarier och feedback. Dessa sker inte vid fasta tider utan kan anpassas efter studentens behov inom vissa tidsspann.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Mer om ämnet: Journalistik

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...