Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion, 7,5 hp

Journalism BA (A), Podcast, Storytelling and Production, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO112G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Podcast, berättande och produktion
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2022-09-14
 • Senast ändrad: 2022-09-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-16

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grunderna i att planera, genomföra och publicera en podcast.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- redovisa hur en podcast och dess innehåll är uppbyggd utifrån en tänkt målgrupp eller publik
- behärska grunder i manusskrivande och intervjuteknik
- behärska grunderna för att arbeta med ljudproduktion: inspelning, redigering och publicering
- arbeta självständigt med ett podcastprojekt

Innehåll

Under den här kursen inhämtar du grundläggande kunskaper när det gäller poddproduktion. Kursen fokuserar på intervju, berättande och produktion av podcasts samt grunderna för ljudproduktion. Du kommer att arbeta självständigt med ett podcastprojekt som ska publiceras, och du kommer att lära dig att kritiskt granska publicerade poddar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av flexibla föreläsningar i ljud- och videoformat. Diskussion och reflektion sker online mellan studenter.
Kursen innehåller två examinerande uppgifter. Skriftlig analys av en podcast, samt ett eget podcastprojekt.

Examination

M100: Skriftlig analys av ett publicerat podcastavsnitt (enskilt arbete), 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Eget podcastprojekt, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Kursen kan inte ingå i samma examen som JO091G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björn Häger
 • Titel: Intervjuteknik
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Morfem
 • Författare/red: David Power
 • Titel: Introduction to Podcast Technology: Discover the Essential Tools and Techniques You Need to Record, Produce, and Launch Your Podcast
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: CreateSpace Independent Publishing Platform
 • Författare/red: Nuzum, Eric
 • Titel: Make Noise: A Creator's Guide to Podcasting and Great Audio Storytelling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Workman Publishing

Referenslitteratur

 • Författare/red: Alec Nessbitt
 • Titel: Sound Studio, Audio techniques for Radio, Television, Film and Recording
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Focal Press, Routledge Taylor & Francis
 • Kommentar: Kapitel 3,4,16,17
 • Författare/red: Jenni Mills
 • Titel: The Broadcast Voice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Focal Press, Routledge Taylor & Francis
 • Webbadress: https://books.google.se/books?id=RXY5D2V6bC4C
 • Författare/red: Rylander, Per Erik och Andreasson, Claes
 • Titel: Berätta med ljud - Att spela in, redigera och mixa i datorn
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Podd om John Sawatskys intervjutekniker:
https://poddtoppen.se/podcast/1305213466/the-biblio-file-hosted-by-nigel-beale/interviewing-guru-john-sawatsky-on-how-to-interview-an-author

Kortfilm om John Sawatskys intervjutekniker:
https://www.youtube.com/watch?v=hNB_L74R5Do

Samt:
Flera poddar där studenterna väljer poddar själva

Sidan uppdaterades 2022-09-07