Journalistik GR (A), Säker digital kommunikation och källskydd, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Journalistik GR (A), Säker digital kommunikation och källskydd, 7,5 hp

Journalism BA (A), Secure Digital Communication and Source Protection, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: JO086G
 • Ämne huvudområde: Journalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Säker digital kommunikation och källskydd
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-09-04
 • Fastställd: 2020-03-16
 • Senast ändrad: 2021-04-20
 • Giltig fr.o.m: 2021-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska kunna tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper för att identifiera risker och vidta åtgärder för att skydda sin egen eller sin verksamhets digitala kommunikation och sitt insamlade digitala material samt för att upprätthålla det digitala källskyddet.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
- värdera risker vid digital kommunikation och förebygga dessa i sina egna eller sin verksamhets digitala processer.
- tillämpa metoder och använda programvara för krypterad digital kommunikation.
- tillämpa metoder och använda programvara för insamling, lagring och skydd av digitalt material i krypterad form.

Innehåll

Studenten lär sig att värdera och förebygga risker i sina egna eller sin verksamhets digitala arbets- och kommunikationsprocesser samt förebygga risker för det digitala källskyddet i samband med digital kommunikation och lagring. Studenten får lära sig metoder och använda verktyg för kryptering av digital kommunikation och lagring av digitalt material.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

M400: Skriftlig inlämning: Riskanalys 1 Inventera interna intressenter, förutsättningar och informationstillgångar, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M500: Tillämpning: Metoder och teknik för kryptering av digital kommunikation, insamling och lagring av information, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M600: Skriftlig inlämning: Riskanalys 2 Inventera externa intressenter, förutsättningar och rättsliga krav. Riskanalys, åtgärdsplan, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M700: Skriftlig tentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

För godkänt kursbetyg ska alla delmoment vara godkända.
Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anders Thoresson
 • Titel: Internetguide #38, Kom i gång med säkrare mobiltelefon!
 • Förlag: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/docs/Sakrare-mobiltelefon.pdf
 • Författare/red: Anders Thoresson
 • Titel: Internetguide #39, Kom i gång med Tor!
 • Förlag: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/docs/kom_igang_med-tor.pdf
 • Författare/red: Anders Thoresson
 • Titel: Kom igång med PGP!
 • Förlag: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/kom-igang-med-pgp/
 • Kommentar: Antal sidor: 25
 • Författare/red: Glenn Greenwald
 • Titel: Storebror ser dig – Edward Snowden och den globala övervakningsstaten
 • Förlag: Leopard förlag 2014
 • Webbadress: Finns som e-bok.
 • Kommentar: Antal sidor: 312
 • Författare/red: Jeanette Gustafsdotter
 • Titel: Journalistikens lagar
 • Förlag: Morfem Förlag 2019
 • Kommentar: Antal sidor: 214
 • Författare/red: Jennifer R. Henrichsen, Michelle Betz, Joanne M. Lisosky
 • Titel: Building digital safety for journalism: a survey of selected issues
 • Förlag: UNESCO
 • Webbadress: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232358
 • Kommentar: Antal sidor: 101 Kommentar: Läs sid. 1 - 50
 • Författare/red: Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB)
 • Titel: Informationssäkerhet.se
 • Kommentar: Utskrift av relevanta delar tillhandahålls av institutionen som pdf.
 • Författare/red: Paul Bradshaw
 • Titel: Chilling effect
 • Förlag: Digital journalism
 • Webbadress: https://doi.org/10.1080/21670811.2016.1251329
 • Kommentar: Antal sidor: 20
 • Författare/red: Per Oscarsson
 • Titel: Informationssäkerhet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Sebastian van Baalen
 • Titel: Google wants to know your location
 • Förlag: Sage journals, volym 14, upplaga 4
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/docs/Sakrare-mobiltelefon.pdf
 • Kommentar: Antal sidor: 17
 • Författare/red: Surveillance Self-Defense (SSD.EFF.ORG)
 • Titel: Keeping Your Data Safe
 • Förlag: Upphovsorganisation: Electronic Frontier Foundation
 • Kommentar: https://ssd.eff.org/en/module/keeping-your-data-safe
 • Författare/red: Surveillance Self-Defense (SSD.EFF.ORG)
 • Titel: The problem with Mobile Phones
 • Förlag: Upphovsorganisation: Electronic Frontier Foundation
 • Webbadress: https://ssd.eff.org/en/module/problem-mobile-phones
 • Författare/red: Sus Andersson, Petra Jankov Picha, Fredrik Laurin och Anders Thoresson
 • Titel: Internetguide #35, Digitalt källskydd
 • Förlag: Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Webbadress: https://internetstiftelsen.se/docs/digitalt-kallskydd-2.pdf
 • Kommentar: Antal sidor: 71 ISBN: 978-91-7611-857-3

Video:
Föredrag: Think your email is safe? Think Again. (Youtube-video)
Filmad vid Tech Open Air 2017. (14 minuter)
Videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=hJc9iKIRK9M


Sidan uppdaterades 2021-04-21