Journalistik GR (A), Säkrare digital kommunikation och källskydd, 7,5 hp

Allt mer kommunikation och lagring av information blir digital och det ökar behovet av kunskap om hur vi på bästa sätt ska skydda oss själva från avlyssning, spårning och intrång. I den här kursen får du lära dig mer om digitala fotspår – de avtryck du lämnar efter dig i form av information när du använder internet. Du får göra enklare riskbedömningar och handfast tillämpa inhämtade kunskaper i syfte att göra ditt digitala liv säkrare. Kursen vänder sig framför allt till journalister och övningarna är utformade för att passa personer som arbetar i medieföretag som lyder under grundlagarna (TF och YGL) med avseende på meddelarfriheten och källskyddet.
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-I2271

Sista anmälan: 15 april 2021

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen vid till exempel inlämningsuppgifter, examination, seminarier och feedback. Dessa sker inte vid fasta tider utan kan anpassas efter studentens behov inom vissa tidsspann.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller