Ljudproduktion GR (A), Introduktion till dramatiserad podcasting, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Ljudproduktion GR (A), Introduktion till dramatiserad podcasting, 7,5 hp

Sound Production BA (A), Introduction to Dramatized Podcasting, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LP011G
 • Ämne huvudområde: Ljudproduktion
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till dramatiserad podcasting
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2022-10-17
 • Senast ändrad: 2023-04-27
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Vill du utveckla ditt ljudberättande? Denna kurs ger en introduktion till ljudproduktion för det snabbt spridande fenomenet podcasting. Vi kommer att dyka in i dramaturgi, ljudgestaltning, mixning och inspelning, för att ge dig en välrundad introduktion till dramatiserad podcasting.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för och applicera grundläggande akustik, mikrofonteknik och effekter/filter i en podcastproduktion
- Redogöra för grundläggande terminologi inom ljudproduktion
- Strukturera en berättelse för podcasting
- Planera och självständigt utföra ett podcastprojekt

Innehåll

- Grundläggande genomgång inom ljudteknik: akustiska signaler, mikrofoner, mixerbord, högtalare
- Inspelning och redigering i DAW (Digital Audio Workstation)
- Ljudberättande: dramaturgi, ljudanalys
- Strukturera en berättelse: så att den håller ihop från början till slut. Vi tittar också kort på hur ett manus arrangeras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av flexibla föreläsningar.

Examination

I101: Skriftlig analys av ett podcastavsnitt, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Självständigt podcastingprojekt, med muntlig och skriftlig redovisning, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kräver att studenten har tillgång till inspelnings- och redigeringsutrustning med minst 1 mikrofon. USB-mikrofon är okej.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Jay Cockburn
 • Titel: The Podcaster's Audio Guide
 • Upplaga: 1st edition
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Rib Davis
 • Titel: Creating Compelling Characters for Film, TV, Theatre and Radio
 • Upplaga: 2nd Edition
 • Förlag: Bloomsbury Academic

Ytterligare material kan eventuellt finnas tillgängligt i lärplattformen.

Sidan uppdaterades 2023-04-27