Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Ljudproduktion GR (A), Ljudproduktion för teater och scenframställning, 7,5 hp

Sound Production BA (A), Sound Production for Theater and Stage Performance, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LP001G
Ämne huvudområde: Ljudproduktion
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Ljudproduktion för teater och scenframställning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-09-29
Fastställd: 2011-08-15
Senast ändrad: 2013-08-16
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Kursen riktar sig till studerande eller yrkesverksamma inom musik, ljud eller teaterområdet. Kursen inriktar sig på att ge en överblick och insikt i en ljudteknikers arbete i teatermiljö. I kursen ingår områden som ljudläggning av dramatik, PA-teknik, skapande av 'cue-listor' och produktionsflödet i en dramatisk uppsättning. Kursen syftar till att få kunskap om ljudarbete i teatermiljö.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:
- redovisa grundläggande begrepp inom ljudlära samt visa grundläggande förståelse för hur ljud beter sig i ett rum (exempelvis en teatersal)
- redovisa utrustning i ljudkedjan från källa till högtalare
- terminologin för scenrummet och dess utrustning
- förstå och beskriva produktionsprocessen
- skapa en spellista (cue list) och använda ljudeffekter i en teaterföreställning
- förstå grundläggande avspelningssystem för ljud

Innehåll

Grundlägande ljudlära och akustik: Akustiska signaler, reflektion, stående vågor, Haaseffekten.
Ljudkedjan: Mikrofoner, mixerbord och högtalare
Scenrummet: Scenrummets utformning och lämplig placering av högtalare inom dessa. Scenrummets utrustning
Ljudeffekter: Typer av ljudeffekter och deras användning i en föreställning.
Fallstudie: Vi tittar på Dalateaterns uppsättning av Liljecronas hem och undersöker vilken utrustning som användes och hur.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Ljudets roll i en teaterföreställning.

Undervisning bedrivs i form av flexibla föreläsningar.
Obligatorisk träff på Teater Västernorrland i Sundsvall.

Examination

0.0 hp, I002: Ljudets roll i en teaterföreställning, skriftlig inlämninguppgift
Betyg: Godkänd eller underkänd

5.0 hp, I102: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

2.5 hp, I202: Skriftlig inlämningsuppgift efter teaterbesök
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Deena Kaye, James Lebrecht, Sound and Music for the Theater, Burlington, Focal Press, 3, 978-0-240-81011-9

Kommentar: Vi hoppas kunna erbjuda denna bok som E-Bok.

Hans Nicklasson, Jakten på det perfekta PA-ljudet, Eget förlag, Första, 91-631-8145-2

Även annat på lärplattformen anvisat gratis material.

Övrig information

Eventuella kostnader för teaterbesök bekostas av studenten.

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Ljudets roll i en teaterföreställning , moment I002, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.