Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Ljudproduktion GR (A), Ljudproduktion för teater och scenframställning, 7,5 hp

Sound Production BA (A), Sound Production for Theater and Stage Performance, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LP001G
 • Ämne huvudområde: Ljudproduktion
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ljudproduktion för teater och scenframställning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-09-29
 • Fastställd: 2011-08-15
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-01

Syfte

Kursen riktar sig till studerande eller yrkesverksamma inom musik, ljud eller teaterområdet. Kursen inriktar sig på att ge en överblick och insikt i en ljudteknikers arbete i teatermiljö. I kursen ingår områden som ljudläggning av dramatik, PA-teknik, skapande av 'cue-listor' och produktionsflödet i en dramatisk uppsättning. Kursen syftar till att få kunskap om ljudarbete i teatermiljö.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:
- förklara grundläggande begrepp inom ljudlära samt redogöra för hur ljud beter sig i ett rum (exempelvis en teatersal)
- redogöra för utrustning i ljudkedjan från källa till högtalare
- redogöra för terminologin för scenrummet och dess utrustning
- beskriva produktionsprocessen
- redogöra för hur man skapar en spellista (cue list) med ljudeffekter/musik för användning i en teaterföreställning
- redogöra för grundläggande avspelningssystem för ljud

Innehåll

Grundlägande ljudlära och akustik: Akustiska signaler, reflektion, stående vågor, Haaseffekten.
Ljudkedjan: Mikrofoner, mixerbord och högtalare
Scenrummet: Scenrummets utformning och lämplig placering av högtalare inom dessa. Scenrummets utrustning
Ljudeffekter: Typer av ljudeffekter och deras användning i en föreställning.
Fallstudie: Vi tittar på Dalateaterns uppsättning av Liljecronas hem och undersöker vilken utrustning som användes och hur.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av flexibla föreläsningar.

Examination

I203: Skriftlig uppsats om ljudets roll i en teaterföreställning, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Digital Theatre
 • Webbadress: https://www.digitaltheatre.com/
 • Kommentar: En subscription på online-tjänsten Digital Theatre krävs för det examinerande momentet 2001: Skriftlig uppsats om ljudets roll i en teaterföreställning.
 • Författare/red: Deena Kaye, James Lebrecht
 • Titel: Sound and Music for the Theater
 • Förlag: Focal Press
 • Upplaga: Senaste
 • Kommentar: Vi hoppas kunna erbjuda denna bok som E-Bok.
 • Författare/red: Hans Nicklasson
 • Titel: Jakten på det perfekta PA-ljudet
 • Förlag: Eget förlag
 • Upplaga: Första
Även annat på lärplattformen anvisat gratis material.