Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande, 7,5 hp

Sound Production BA (A), Sound Generation and Synthesis, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: LP002G
Ämne huvudområde: Ljudproduktion
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Tekniskt ljudskapande
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-09-29
Fastställd: 2011-08-23
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen innehåller moment för att ge grundläggande kunskaper i hur man skapar och manipulerar ljud på konstgjord väg. Kursen syftar till att studenten ska kunna skapa ljud för musik- och ljudproduktioner, såsom musikaliska verk, teaterproduktioner, film osv. I kursmaterialet ingår moment såsom digital signalbehandling, effekter och inspelning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som deltagare kunna:
- redovisa grundläggande begrepp inom ljudlära, beskriva en akustisk signal och ha erhållit grundläggande kännedom om hur instrument skapar ljud
- redovisa hur vi kan skapa ljud genom subtraktiv syntes.
- manipulera ljud genom digitalbehandling
- skapa egna ljudeffekter för användning som en del i en ljuddesign till exempelvis film eller teater

Innehåll

Grundläggande akustik: Akustiska signaler, musikinstrument och hur dess ljud skapas (Pipor, strängar och membran)
Syntes: Subtraktiv syntes, oscillatorer, filter och envelop generators.
Amplitud och tidsbaserade effekter: EQ, reverb och delay.
Att skapa ljud med vardagliga föremål.
Mikrofoner och inspelning i datormiljö

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med ett obligatorisk moment, "testa en synth".

Undervisning bedrivs i form av flexibla föreläsningar.

Examination

0.0 hp, X102: Test av synth, med skriflig redovisning
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

2.5 hp, I102: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

2.5 hp, I202: Skriftlig inlämningsuppgift 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

2.5 hp, L102: Laborationer, med skriftlig redovisning
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Alexander U. Case, Sound FX, Oxford/Burlington, Focal Press, 1, 978-0-240-52032-2

Kommentar: Vi hoppas kunna erbjuda denna bok som E-Bok.

Martin Russ, Sound synthesis and sampling, Oxford/Burlington, Focal Press, 3, 978-0-240-52105-3

Kommentar: Vi hoppas kunna erbjuda denna bok som E-Bok.

Samt eventuellt annat, i lärplattformen anvisad, fritt material.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Test av synth , moment X102, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Kursen kräver att studenten har tillgång till inspelnings- och redigeringsutrustning med minst 1 mikrofon.