Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kommunikativt ledarskap, 15 hp

Syftet med denna kurs är att fördjupa kunskapen om ledarskap och kommunikation och ge studenterna teoretisk, kritisk och praktisk kunskap om ledarskap och kommunikation och dess resultat som kan hjälpa ledare i olika situationer att utöva och utveckla sitt ledarskap av sig själv och andra. Kursen innehåller också kunskap om utvärdering av ledares kommunikation och grunderna för utbildning av ledare.
  • Start: Vårterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-I2170

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och har inga obligatoriska sammankomster.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-20