Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kommunikativt ledarskap, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kommunikativt ledarskap, 15 hp

Media and Communication Science MA, Communicative Leadership, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK045A
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kommunikativt ledarskap
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2022-10-17
 • Senast ändrad: 2023-09-11
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen om ledarskap och kommunikation. Kursen ska göra det möjligt för studenterna att tillägna sig teoretisk, kritisk och praktisk kunskap om ledarskap och kommunikation och dess resultat som kan hjälpa ledare i olika situationer att utöva och utveckla sitt ledarskap av sig själv och andra. Kursen innehåller också kunskap om utvärdering av ledares kommunikation och grunderna för utbildning av ledare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Analysera och jämföra centrala teorier och praktiska ledarskapssituationer för att förbättra ledares kommunikation;
- Utveckla planer, aktiviteter och processer för att utveckla kommunikativt ledarskap där den teoretiska kunskapen tillämpas;
- Utveckla grundläggande färdigheter i att utbilda i kommunikativt ledarskap och coacha ledares kommunikation;
- Utveckla färdigheter i att utvärdera ledares kommunikation.

Innehåll

Kursen belyser teoretisk och praktisk kunskap som gör det möjligt för studenter att analysera och utveckla sin kommunikativa förmåga som chefer – eller som yrkesverksamma som stödjer chefer. Kursen behandlar såväl kommunikativt ledarskap i vardagliga situationer som vid specifika händelser som påverkar organisationer såsom kriser och organisationsförändringar.

Behörighet

Kurser på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap, företagsekonomi, psykologi eller sociologi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier som kan innehålla grupparbete, diskussioner och opponering på andras arbete. Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

M100: Individuell skriftlig examinationsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Muntlig examinationsuppgift i grupp, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Individuell skriftlig examinationsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan ej ingå i samma examen som MK038A.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Bäckström, Ingela, Ingelsson, Pernilla & Johansson, Catrin
 • Artikeltitel: How communicative leadership influences co-workers’ health – a quality management perspective
 • Tidskrift: International Journal of Quality and Service Sciences
 • År/Volym/nr/sidor: 2016, 8(2), 143-158
 • Kommentar: 15 sidor
 • Författare: Caringal-Go, Jaimee Felice, Teng-Calleja, Mendiola, Franco, Edna P., Manaois, Jason O., Zantua, Rae Mark S.
 • Artikeltitel: Crisis leadership from the perspective of employees during the COVID-19 pandemic
 • Tidskrift: Leadership & Organization Development Journal
 • År/Volym/nr/sidor: 2021, Vol. 21, Issue 4, pp. 630-643
 • Författare: Hamrin, Solange
 • Artikeltitel: Recontextualizing communicative leadership: The interplay of discouses in a Swedish multinational organization
 • Tidskrift: International Journal of Strategic Communication
 • År/Volym/nr/sidor: 2016, 10(1), 18-35
 • Kommentar: 17 sidor
 • Författare/red: Hargie, Owen & Tourish, Dennis
 • Titel: Auditing organizational communication: A handbook of research, theory and practice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: ca 500 sidor
 • Författare/red: Johansson, Catrin
 • Titel: "Leadership communication" I: R. L. Heath & W. Johansen (Eds.), The International Encyclopedia of Strategic Communication
 • Förlag: John Wiley & Sons
 • Kommentar: 16 sidor
 • Författare: Marlow, Shannon L, Lacerenza, Christina N. & Sala, Eduardo
 • Artikeltitel: Communication in virtual teams: a conceptual framework and research agenda
 • Tidskrift: Human Resource Management Review
 • År/Volym/nr/sidor: 2017, 27(4), 575-589
 • Kommentar: 13 sidor
 • Författare: Mayfield, Jacqueline & Mayfield, Milton
 • Artikeltitel: The Diffusion Process of Strategic Motivating Language: An Examination of the Internal Organizational Environment and Emergent Properties
 • Tidskrift: International Journal of Business Communication
 • År/Volym/nr/sidor: 2019, 56(3), 368-392
 • Webbadress: doi:10.1177/2329488416629093
 • Kommentar: 24 sidor
 • Författare/red: Schedlitzki, Doris & Edwards, Gareth
 • Titel: Studying leadership. Traditional and critical approaches
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications Ltd
 • Kommentar: ca 500 sidor
 • Författare: Sparr, Jennifer L.
 • Artikeltitel: Paradoxes in Organizational Change: The Crucial Role of Leaders’ Sensegiving
 • Tidskrift: Journal of Change Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2018, 18(2), 162-180
 • Kommentar: 18 sidor
 • Författare/red: Tourish, Dennis
 • Titel: The dark side of transformational leadership. A critical perspective
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: ca 270 sidor
 • Författare: Tuleja, Elizabeth A., Roberts, Elizabeth
 • Artikeltitel: An analysis of a communication training program for Chinese managers
 • Tidskrift: IEE Transactions on Professional Communication
 • År/Volym/nr/sidor: 2011, 54(2), 185-200
 • Kommentar: 15 sidor

Sidan uppdaterades 2023-11-15