Medie‑ och kommunikationsvetenskap AV, Kriskommunikation, 15 hp

Kursen utvecklar studentens teoretiska kunskap och praktiska färdigheter att planera, hantera och utvärdera kriskommunikation inom en organisation. Kursen syftar även till att ge en översikt över samtida forskning samt en diskussion om klassiska och tematiska fall av kriskommunikation.

Höstterminen 2024

room Distans
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 3
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-K2221

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och har inga obligatoriska sammankomster.

Behörighet

Kurser på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap, företagsekonomi, psykologi eller sociologi.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-11