Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kriskommunikation, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kriskommunikation, 15 hp

Media and Communication Science MA, Crisis Communication, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK044A
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kriskommunikation
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2022-03-01
 • Fastställd: 2022-03-15
 • Senast ändrad: 2022-03-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten teoretisk kunskap och praktiska färdigheter att planera, hantera och utvärdera kriskommunikation inom en organisation. Kursen syftar även till att ge en översikt över samtida forskning samt en diskussion om klassiska och tematiska fall av kriskommunikation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- Kritiskt analysera och diskutera olika slags kriser och kriskommunikativa praktiker
- Utveckla en kriskommunikationsstrategi och plan för digitala/fysiska miljöer samt välja målgrupp och anpassa kommunikationen därefter
- Definiera och utveckla metoder som bidrar till att öka kriskommunikationens effektivitet
- Jämföra och utvärdera kriskommunikativa åtgärder i en specifik kris.

Innehåll

Kursen ger studenten kunskap och förmåga att skapa och implementera effektiva kriskommunikationsstrategier och -praktiker. Kursen ger kunskap i att analysera och utvärdera tidigare kriser och kriskommunikation, så att studenten kan planera lämpliga strategier för kriskommunikation med utgångspunkt i specifika kriser, situationer, målgrupper och omständigheter.

Behörighet

Kurser på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, eller journalistik, statsvetenskap, företagsekonomi, psykologi och sociologi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

M100: Skriftligt och muntligt enskilt arbete (enskilt), 10,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Skriftlig diskussion (grupparbete), 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M300: Muntlig redovisning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod MK036A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Coombs, W. Timothy
 • Titel: Ongoing Crisis Communication. Planning, managing and responding
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Sage
 • Författare: Coombs, W. Timothy, Holladay, Sherry J. & Claeys, A. S.
 • Artikeltitel: Debunking the myth of denial’s effectiveness in crisis communication: context matters
 • Tidskrift: Journal of Communication Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2016, 20(4), 381-395
 • Författare: Duong, Hue Trong, Vu, Hong, Tien & Nguyen, Nhung
 • Artikeltitel: Activists’ Strategic Communication in an Authoritarian Setting: Integrating Social Movement Framing into Issues Management
 • Tidskrift: International Journal of Strategic Communication
 • År/Volym/nr/sidor: 2019, 13(2), 133-15
 • Webbadress: doi.org/10.1080/1553118X.2019.1590366
 • Kommentar: 18 sidor
 • Författare/red: Johansson, Catrin & Bäck, Emelie
 • Titel: Nätverksledarskap för samordning vid kriser
 • Upplaga: Demicom rapport nr 25
 • Förlag: Mittuniversitetet
 • Författare/red: Jämtelid, K., Jendel, L., Johansson, C., Nilsing, I. & Hasselström, E.
 • Titel: Kriskommunikation i samverkan. Samverkan och samordning inom kriskommunikation vid coronapandemin 2020
 • Upplaga: Demicom rapport nr 45
 • Förlag: Mittuniversitetet
 • Webbadress: https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/kriskommunikation-i-samverkan_demicom-rapport-nr-45.pdf
 • Författare/red: Sellnow, Timothy L. & Seeger, Matthew W
 • Titel: Theorizing crisis communication
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: John Wiley Sons Inc
 • Webbadress: Finns som e-bok: https://r4.vlereader.com/Reader?ean=9781118485934
 • Kommentar: cirka 282 sidor.
 • Författare: Woods, Chelsea L.
 • Artikeltitel: From an “outside group” to a catalyst for corporate change: Examining activists’ legitimation strategies
 • Tidskrift: Public Relations Review
 • År/Volym/nr/sidor: 2019, 45(2), 332-347
 • Webbadress: doi.org/10.1016/j.pubrev.2019.02.001
 • Kommentar: 15 sidor
 • Författare: Yang, Chen
 • Artikeltitel: How social media is changing crisis communication strategies: Evidence from the literature
 • Tidskrift: Journal of Contingencies and Crisis Management
 • År/Volym/nr/sidor: 2016, 26(1), 58-68
Fördjupningslitteratur väljs i samråd med kursansvarig utifrån vald inriktning.

Sidan uppdaterades 2022-02-07