Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk digital kommunikation, 15 hp

Kursen utvecklar studenternas teoretiska och praktiska kunskap för att kritiskt analysera och använda digitala resurser i strategisk kommunikation inom en organisation, ett varumärke, en produkt, person eller service. Kursen syftar även till att ge en teoretisk grund i samtida och föränderliga medie- och kommunikationspraktiker samt hur de tillämpas i yrkesmässig strategisk kommunikation.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-I2481

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och har inga obligatoriska sammankomster.

Behörighet

Kurser om minst 180 hp, varav minst 90 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, eller journalistik, statsvetenskap, företagsekonomi, psykologi och sociologi.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-30