Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk digital kommunikation, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk digital kommunikation, 15 hp

Media and Communication Science MA, Strategic Digital Communication, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK043A
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Strategisk digital kommunikation
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2022-03-01
 • Fastställd: 2022-03-15
 • Senast ändrad: 2022-03-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna teoretisk och praktisk kunskap för att kritiskt analysera och använda digitala resurser i strategisk kommunikation inom en organisation, ett varumärke, en produkt, person eller service. Kursen syftar även till att ge en teoretisk grund i samtida och föränderliga medie- och kommunikationspraktiker samt hur de tillämpas i yrkesmässig strategisk kommunikation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- Kritiskt analysera den samtida mediemiljön och digitala resurser i strategisk kommunikation/pr-praktiken
- Utveckla organisatoriska kommunikationsprocesser i den digitala miljön
- Identifiera och definiera metoder som bidrar till att öka effektiviteten i kommunikationsbudskap i den digitala miljön
- Välja effektiva metoder för att nå centrala målgrupper
- Utveckla praktiska färdigheter i skriftlig, muntlig och visuell kommunikation för owned, earned, and shared media.

Innehåll

Kursen ger studenten kunskap att skapa och implementera effektiva digitala kommunikationsstrategier och professionella kommunikationspraktiker. Kursen ger färdigheter för att analysera mediemiljön, kommunikationsresurser såsom verktyg och målgrupper, så att studenten kan planera lämpliga strategier och taktiker för pr/strategisk kommunikation utifrån specifika situationer, intressenter och omständigheter.

Behörighet

Kurser om minst 180 hp, varav minst 90 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, eller journalistik, statsvetenskap, företagsekonomi, psykologi och sociologi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

M100: Skriftligt enskilt arbete, 7,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Skriftligt grupparbete, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Muntligt enskilt arbete, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M400: Muntligt grupparbete, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod MK037A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Coombs, W. Timothy, Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Young, Philip
 • Titel: Strategic Communication, Social Media and Democracy: the Challenge of the Digital Naturals
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: ca 188 sidor
 • Författare/red: Freberg, Karen
 • Titel: Social Media for Strategic Communication: Creative Strategies and Research-Based Applications
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Sage Publications
 • Kommentar: ca 336 sidor
 • Författare/red: Lindgren Simon
 • Titel: Digital Media and Society
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Sage publications inc
 • Kommentar: ca 328 pages

Referenslitteratur

 • Författare/red: Guldbrandsen, Ib T. & Just, Sine N.
 • Titel: Strategizing Communication. Theory and practice
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: ca 420 sidor
Digitalt artikelkompendium tillkommer.
Fördjupningslitteratur väljs i samråd med kursansvarig utifrån vald inriktning.

Sidan uppdaterades 2022-02-07