Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15 hp

Syftet med denna kurs är att fördjupa den teoretiska och praktiska kunskapen om strategisk kommunikation tillämpad på hållbar utveckling och de utmaningar som den innebär för organisationer och institutioner i dagens digitaliserade samhälle. Kursen syftar till att bidra till utvecklingen av innovativa och transformerande kommunikationsprocesser som förstärker organisationers och institutioners roll för en hållbar utveckling, samt ger kunskap om implementering och utvärdering av sådana kommunikationsaktiviteter och processer.
  • Start: Vårterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-I2190

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och har inga obligatoriska sammankomster.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-21