Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15 hp

Media and Communication Science MA, Strategic Communication for Sustainable Development, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MK039A
 • Ämne huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Strategisk kommunikation för hållbar utveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-09-16
 • Fastställd: 2021-10-20
 • Senast ändrad: 2021-10-20
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-16

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter möjligheter att tillägna sig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om strategisk kommunikation kopplad till hållbarhetsfrågor och de utmaningar som dessa frågor innebär för organisationer och institutioner i dagens digitaliserade samhälle. Kursen syftar till att utveckla innovativa och transformerande kommunikationsprocesser som förstärker organisationers och institutioners roll för en hållbar utveckling. Kursen handlar även om implementering och utvärdering av sådana kommunikationsaktiviteter och processer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redovisa och kritisera hur kommunikationsprocesser bidrar till eller hindrar hållbar utveckling;
- Analysera diskurser och tillämpningar inom kommunikation om hållbar utveckling i organisationer och institutioner;
- Definiera och utveckla strategier, verktyg och processer som rör kommunikation relaterad till hållbarhetsfrågor;
- Utvärdera resultatindikatorer för hållbarhetskommunikation;

Innehåll

Kursen belyser strategisk kommunikation om hållbar utveckling för organisationer och institutioner. Den teoretiska kunskapen i denna kurs syftar till att skapa förståelse för den roll som kommunikationen om hållbarhet och socialt ansvar har i dagens samhälle. Kursen syftar även till att utveckla studenters praktiska kunskap i att förstå, definiera, analysera, planera och utvärdera kommunikationsprocesser och aktiviteter för hållbar utveckling.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar workshops och seminarier. Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

M100: Muntlig diskussionsuppgift i grupp, Muntlig gruppredovisning, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M200: Individuell skriftlig examinationsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Individuell skriftlig examinationsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Cyphert, Dale
 • Artikeltitel: From Product to Process: The Rhetoric of Sustainability and Evolving Management Practice
 • Tidskrift: Business and Professional Communication Quarterly
 • År/Volym/nr/sidor: 2021, 84(3), 242-265
 • Webbadress: doi:10.1177/2329490620987835
 • Kommentar: 23 sidor
 • Författare/red: Godemann, Jasmin & Michelsen, Gerd
 • Titel: Sustainability Communication: Interdisciplinary Perspectives and Theoretical Foundation
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Springer
 • Kommentar: ca 200 sidor
 • Författare: Ihlen, Øyvind
 • Artikeltitel: It Is Five Minutes to Midnight and All Is Quiet": Corporate Rhetoric and Sustainability
 • Tidskrift: Management Communication Quarterly
 • År/Volym/nr/sidor: 2015, 29(1), 145-152
 • Webbadress: doi:10.1177/0893318914563145
 • Kommentar: 7 sidor
 • Författare: Jermier, John M. & Forbes, Linda C.
 • Artikeltitel: Metaphors, organizations and water: Generating new images for environmental sustainability
 • Tidskrift: Human Relations
 • År/Volym/nr/sidor: 2016, 69(4), 1001-1027
 • Webbadress: doi:10.1177/0018726715616469
 • Kommentar: 26 sidor
 • Författare: Kim, Eun-Hee & Lyon, Thomas P.
 • Artikeltitel: Greenwash vs. Brownwash: Exaggeration and Undue Modesty in Corporate Sustainability Disclosure
 • Tidskrift: Organization Science
 • År/Volym/nr/sidor: 2015, 26(3), 705-723
 • Webbadress: doi:10.1287/orsc.2014.0949
 • Kommentar: 18 sidor
 • Författare: Mirvis, Philip, Googins, Bradley, & Kinnicutt, Sylvia
 • Artikeltitel: Vision, mission, values: Guideposts to sustainability
 • Tidskrift: Organizational Dynamics
 • År/Volym/nr/sidor: 2010, 39(4), 316-324
 • Webbadress: doi:10.1016/j.orgdyn.2010.07.006
 • Kommentar: 8 sidor
 • Författare: Mitra, Rahul, & Buzzanell, Patrice M.
 • Artikeltitel: Implementing Sustainability in Organizations: How Practitioners Discursively Position Work
 • Tidskrift: Management Communication Quarterly
 • År/Volym/nr/sidor: 2017, 32(2), 172-201
 • Webbadress: doi:10.1177/0893318917724234
 • Kommentar: 29 sidor
 • Författare: Mitra, Rahul, & Buzzanell, Patrice M.
 • Artikeltitel: Introduction: Organizing/Communicating Sustainably
 • Tidskrift: Management Communication Quarterly
 • År/Volym/nr/sidor: 2015, 29(1), 130-134
 • Webbadress: doi:10.1177/0893318914563573
 • Kommentar: 4 sidor
 • Författare/red: Pompper, Donnalyn
 • Titel: Climate and Sustainability Communication
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: ca 150 sidor
 • Författare/red: Robertson, Margaret
 • Titel: Communicating Sustainability
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: ca 230 sidor
 • Författare: Wals, Arjen E. J., & Schwarzin, Lisa
 • Artikeltitel: Fostering organizational sustainability through dialogic interaction
 • Tidskrift: The Learning Organization
 • År/Volym/nr/sidor: 2012, 19(1), 11-27
 • Webbadress: doi:10.1108/09696471211190338
 • Kommentar: 16 sidor

Sidan uppdaterades 2021-09-06