Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15 hp

Syftet med denna kurs är att fördjupa den teoretiska och praktiska kunskapen om strategisk kommunikation tillämpad på hållbar utveckling och de utmaningar som den innebär för organisationer och institutioner i dagens digitaliserade samhälle. Kursen syftar till att bidra till utvecklingen av innovativa och transformerande kommunikationsprocesser som förstärker organisationers och institutioners roll för en hållbar utveckling, samt ger kunskap om implementering och utvärdering av sådana kommunikationsaktiviteter och processer.
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-I2420

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Vårterminen 2023

room Distans
  • Start: Vårterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-I2190

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Du kan ändra din ansökan till och med 17 oktober

Se kursplanen

Sammankomster

Kursen ges på distans och har inga obligatoriska sammankomster.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller