Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15 hp

Syftet med denna kurs är att fördjupa den teoretiska och praktiska kunskapen om strategisk kommunikation tillämpad på hållbar utveckling och de utmaningar som den innebär för organisationer och institutioner i dagens digitaliserade samhälle. Kursen syftar till att bidra till utvecklingen av innovativa och transformerande kommunikationsprocesser som förstärker organisationers och institutioners roll för en hållbar utveckling, samt ger kunskap om implementering och utvärdering av sådana kommunikationsaktiviteter och processer.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-I2100

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och har inga obligatoriska sammankomster.

Behörighet

Kurser på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap, företagsekonomi, psykologi eller sociologi.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-02