Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till en fördjupning inom organisationers interna kommunikation med särskilt fokus på ledarens kommunikativa roll och kommunikationen mellan chefer och medarbetare.

Kursen belyser:
– teorier om ledarskap och ledares kommunikativa roll i organisationer
– aktuell forskning om kommunikation mellan chefer och medarbetare
– kommunikatörers roll som utbildare och rådgivare till chefer i interna kommunikationsfrågor

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.