Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till en fördjupning inom organisationers interna kommunikation med särskilt fokus på ledarens kommunikativa roll och kommunikationen mellan chefer och medarbetare.

Kursen belyser:
– teorier om ledarskap och ledares kommunikativa roll i organisationer
– aktuell forskning om kommunikation mellan chefer och medarbetare
– kommunikatörers roll som utbildare och rådgivare till chefer i interna kommunikationsfrågor

Sammankomster

Kurser ges på distans och har inga obligatoriska sammankomster.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...