Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Kursen syftar till en fördjupning inom organisationers interna kommunikation med särskilt fokus på ledarens kommunikativa roll och kommunikationen mellan chefer och medarbetare. Kursen belyser: – teorier om ledarskap och ledares kommunikativa roll i organisationer – aktuell forskning om kommunikation mellan chefer och medarbetare – kommunikatörers roll som utbildare och rådgivare till chefer i interna kommunikationsfrågor
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-I2281

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Kurser ges på distans och har inga obligatoriska sammankomster.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00