Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation, 7,5 hp

Spara favorit

Under kursen introduceras olika arbetsområden inom strategisk kommunikation som exempelvis investor relations, marknadskommunikation, samhällskommunikation och internkommunikation. Syftet med kursen är att ge dig en introduktion till forskningsfältet och arbetsområdet strategisk kommunikation, eller public relations som är den engelska termen för strategisk kommunikation.

Sammankomster

För genomförande av kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Behörighet

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation A, 7,5 hp alternativt Företagsekonomi GR (A), Organisation, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...