Möbel- och byggnadshantverk GR (C), Påbyggnadsår - byggnadsvård, 60 hp

Spara favorit

Vill du bygga på din högskoleexamen i Möbel- och byggnadshantverk med inriktning Byggnadsvård och få en kandidatexamen?

Under påbyggnadsåret får du fördjupa dig inom inventering, dokumentationsmetoder, skadeinventering och åtgärdsprogram under handledning av lärare och i samarbete med myndigheter och organisationer. Vårterminen ägnas åt ett självständigt arbete som inrymmer både en praktisk uppgift och en teoretisk fördjupning.

Syftet är att skapa en bredare kunskapsbas, ett kontaktnät och en god grund för problemlösning samt för att stärka och utveckla hantverket och byggnadsvården.

Behörighet

Möbel- och byggnadshantverk - byggnadsvård, 120 hp

Sammankomster

Kursen i Materiallära och miljöanpassad produktutveckling ges i Sundsvall och samläses med industridesigns studenter. I övrigt är kurserna förlagda till Kramfors. Resor med kollektivtrafiken till undervisningstillfällen i Sundsvall bekostas av utbildningen.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.