Möbel- och byggnadshantverk GR (C), Påbyggnadsår - möbelsnickeri, 60 hp

Spara favorit

Vill du bygga på din högskoleexamen i ämnet Möbel- och byggnadshantverk och få en kandidatexamen och kanske även göra ett gesällprov? Vi erbjuder ett påbyggnadsår inom möbel- och byggnadshantverk inriktning möbelsnickeri.

Under hösten samarbetar du med industridesigns studenter i Sundsvall. Där ingår grupparbeten med skarpa projekt i samverkan med näringsliv och organisationer. Du får även fördjupningar inom form, materiallära och miljöanpassad produktutveckling. Våren ägnas åt det självständiga arbetet genom praktiska och teoretiska fördjupningar inom möbelsnickeri, förlagda till Kramfors.

Behörighet

Möbel- och byggnadshantverk - möbelsnickeri, 120 hp

Sammankomster

Höstens föreläsningar är förlagda till Sundsvall, större delen av kurserna är grupparbeten eller individuella arbeten med några föreläsningar/seminarier. För praktiska delar i höstens kurser har du tillgång till verkstaden i Kramfors. Vårens examensarbete genomförs i Kramfors. Resor med kollektivtrafiken till undervisningstillfällen i Sundsvall bekostas av utbildningen.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.