Möbel- och byggnadshantverk GR (C), Påbyggnadsår - möbeltapetsering, 60 hp

Spara favorit

Vill du bygga på din högskoleexamen i Möbel- och byggnadshantverk och få en kandidatexamen och kanske även göra ett gesällprov? Vi erbjuder ett påbyggnadsår.

Under hösten samläser du med Industridesigns studenter i Sundsvall. Där ingår grupparbeten med skarpa projekt i samverkan med näringsliv och organisationer. Hösten innehåller även fördjupningar inom designmetodik, materiallära och miljöanpassad produktutveckling. Våren ägnas åt det självständiga arbetet genom praktiska och teoretiska fördjupningar inom möbeltapetsering förlagda till Kramfors.

Behörighet

Möbel- och byggnadshantverk - möbeltapetsering, 120 hp

Sammankomster

Höstens kurser ges i Sundsvall och innehåller till större delen grupparbeten och individuella arbeten med föreläsningar/seminarier. Under praktiska inslag i höstens kurser har du tillgång till verkstad i Kramfors. Vårens examensarbete genomförs i Kramfors. Resor med kollektivtrafiken till undervisningstillfällen i Sundsvall bekostas av utbildningen.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.