Biologi är läran om livet, och omfattar alla nivåer från den molekylära till den globala. Inom biologin studeras levande organismers organisation och funktioner, reproduktionsförmåga, arvsmassa, tillväxt och utveckling samt hur de sprids, interagerar och samverkar med sin miljö och hur de evolverat. Biologin spänner därför över ett stort område av specialiserade forskningsgrenar där olika verktyg används för att studera levande organismer. Forskningen i biologi vid Mittuniversitetet är inriktad mot ekologi, genetik och naturvårdsbiologi.