Biologi GR (A), Genteknik, 7,5 hp

Spara favorit

Genteknik är ett område i stark utveckling och vars påverkan på liv i form av nya mediciner, ökad förståelse för livets processer och nya grödor inte kan underskattas. Denna påverkan kommer att kräva ett starkt etiskt engagemang.
I kursen behandlas bland annat metoder inom gentekniken, värd/vektorsystem, modifiering av genexpression, mutagenes, screening, selektionsmetoder, transkriptom- och proteomanalys. Under laborationerna används vanliga metoder som Polymeras Chain Reaction (PCR), DNA-extraktion, gelelektrofores av flera olika slag, mutagenes samt DNA-sekvensering.

Kursen är även lämplig för dig som är lärare och vill kompetensutveckla dig inom området.

Sammankomster

Under veckorna 24, 25 och 34 hålls föreläsningar och obligatoriska laborationer på Campus Sundsvall. Övrig tid ägnar du åt självstudier.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi B och Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
(OB 12)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Mer om ämnet: Biologi

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du i viss mån...