Biologi GR (A), Genteknik, 7,5 hp
Genteknik är ett område i stark utveckling och vars påverkan på liv i form av nya mediciner, ökad förståelse för livets processer och nya grödor inte kan underskattas. Denna påverkan kommer att kräva ett starkt etiskt engagemang. I kursen behandlas bland annat metoder inom gentekniken, värd/vektorsystem, modifiering av genexpression, mutagenes, screening, selektionsmetoder, transkriptom- och proteomanalys. Under laborationerna används vanliga metoder som Polymeras Chain Reaction (PCR), DNA-extraktion, gelelektrofores av flera olika slag, mutagenes samt DNA-sekvensering. Kursen är även lämplig för dig som är lärare och vill kompetensutveckla dig inom området.
  • Start: Sommaren 2020
  • Studieperiod: Vecka 24 - 35
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-J2019

Sista anmälan: 16 mars 2020

Sammankomster

Under veckorna 24, 25 och 34 hålls föreläsningar och obligatoriska laborationer på Campus Sundsvall. Övrig tid ägnar du åt självstudier.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi B och Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
(OB 12)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00