Biologi GR (A), Genteknik, 7,5 hp

Genteknik är ett område i stark utveckling och vars påverkan på liv i form av nya mediciner, ökad förståelse för livets processer och nya grödor inte kan underskattas. Denna påverkan kommer att kräva ett starkt etiskt engagemang. I kursen behandlas bland annat metoder inom gentekniken, värd/vektorsystem, modifiering av genexpression, mutagenes, screening, selektionsmetoder, transkriptom- och proteomanalys. Under laborationerna används vanliga metoder som Polymeras Chain Reaction (PCR), DNA-extraktion, gelelektrofores av flera olika slag, mutagenes samt DNA-sekvensering. Kursen är även lämplig för dig som är lärare och vill kompetensutveckla dig inom området.

Sommaren 2020

roomCampus, Sundsvall
  • Start: Sommaren 2020
  • Studieperiod: Vecka 24 - 35
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-J2019

Sista anmälan: 16 mars 2020

Du kan ändra din ansökan till och med 16 mars

Sammankomster

Under veckorna 24, 25 och 34 hålls föreläsningar och obligatoriska laborationer på Campus Sundsvall. Övrig tid ägnar du åt självstudier.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi B och Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
(OB 12)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00