Fysik AV, Introduktion till nanoteknik, 6 hp

Kursen syftar till att ge studenterna en inblick i nanoteknikområdet. Studenterna förväntas förvärva kunskaper om olika typer av nanostrukturer och nanomaterial, och om hur mikroskopi och spektroskopi kan användas för att studera dessa. Syftet är vidare att studenterna ska vara medvetna om potentiella lösningar på industriella och miljömässiga problem som nanoteknik kan erbjuda, men också om de risker som nanotekniken kan medföra.

Vårterminen 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-J2540

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Se kursplanen

Behörighet

Kemi GR (A-C), 42 hp, innefattande Kemi GR (C), Molekylär struktur, 6 hp,
alternativt
Fysik GR (AB), 42 hp, innefattande Fysik GR (A), Modern fysik, 6 hp, samt Maskinteknik GR (A), Materialteknik, 6 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-05-28