Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen tar upp grundläggande elektriska och magnetiska fenomen samt vågrörelse. Såväl de fysikaliska begreppen och metoderna som exempel på tillämpningar behandlas.

Behörighet

Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.