Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik, 7,5 hp

Du skaffar dig kunskaper om partiklars och partikelsystems statik, kinematik och dynamik, translation och rotation, konstanslagar, arbete och energi, mekaniska svängningar samt om värme. allmänna gaslagen och termodynamikens huvudsatser.

Höstterminen 2019

roomCampus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2019
  • Studieperiod: Vecka 45 - 3
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-J3865

Sista anmälan: 15 april 2019

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
(OB 9)

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.