Fysik GR (B), Mekanik B, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen innehåller en fördjupad behandling av stela kroppars statik och dynamik, massflöde och accelererade system. Dessutom innehåller kursen en introduktion till vätskors mekanik.

Behörighet

Fysik GR (A), Mekanik A, 7,5 hp alt Mekanik och termodynamik, 7,5 hp; Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp; och Matematik GR (A), Integralkalkyl, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.