Kemi ingår i livets alla processer och i allt omkring oss. Ekologiska samband mellan mark, vatten, luft, växter och djur är i grunden kemiska. Kemister kan arbeta med allt från ekologiska frågeställningar till design av nya bioaktiva föreningar som kan bli framtidens läkemedel. Kemister kan även utveckla nya föreningar för användning inom exempelvis nanoteknologi eller elektronik.

En utbildning i kemi kan bland annat ge dig jobb med forsknings- och utvecklingsarbete eller avancerat analysarbete inom såväl privat som offentlig sektor. Kemi är också en viktig del inom naturvetenskaplig lärarutbildning för arbete inom både grund- och gymnasieskolan.

Kurser i kemi ges vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall och i viss mån även på distans. Mittuniversitetet erbjuder även utbildning på forskarnivå inom kemiämnet, där vi idag driver projekt inom organisk, fysikalisk och analytisk kemi. Bland annat arbetar vi med syntes av feromoner, vilka är de biologiska ämnen som styr parningsbeteendet hos insekter. Resultaten kan på sikt leda till miljövänliga sätt att begränsa angrepp av skadeinsekter på skog. Vi utvecklar även analysmetoder för att förstå hur träden tar upp mineralnäringsämnen. Detta har betydelse för hur ett uthålligt skogsbruk ska bedrivas.

Ytterligare kurser på både grund- och avancerad nivå samt möjlighet att göra självständiga arbeten inom våra forskningsområden kan komma att erbjudas, främst då inom ramen för ”Master by research”. För mer information om kurs- och programutbudet i kemi, vänligen kontakta Institutionen för naturvetenskap via NMTkontakt@miun.se eller gå in på vår hemsida www.miun.se/nat.

Sidan uppdaterades 2020-03-12