Kemi GR (A), Biokemi, 6 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper inom biokemi. Biomolekylernas uppbyggnad och huvudsakliga funktioner behandlas liksom ett antal basala processer i den levande cellen, såsom membrantransport, proteinsyntes och glukosnedbrytning.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 46 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-J2131

Sista anmälan: 15 april 2020

Behörighet

Kemi GR (A), Teknisk kemi, 12 hp.

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00