Kemi GR (B), Analytisk Kemi, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen introducerar samtliga steg inom kemisk analys, från provtagning till modern instrumentell slutbestämning och statistisk mätvärdesbehandling.

Behörighet

Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.