Kemi GR (B), Analytisk Kemi, 7,5 hp

Kemi GR (B), Analytisk Kemi, 7,5 hp

Kursen introducerar samtliga steg inom kemisk analys, från provtagning till modern instrumentell slutbestämning och statistisk mätvärdesbehandling.

Vårterminen 2021

roomCampus, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 10 - 22
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-J2330

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Behörighet

Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00