Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Kemi GR (B), Biokemi, 7,5 hp

Chemistry BA (B), Biochemistry, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KE034G
 • Ämne huvudområde: Kemi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Biokemi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2019-09-19
 • Senast ändrad: 2022-11-29
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i biomolekylernas kemi med fokus på hur dessa ämnen omsätts i människokroppen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- sammanfatta grundläggande human näringslära
- förklara hur biomolekyler (proteiner, kolhydrater och lipider) omsätts i levande celler
- förklara hur metabola processer regleras normalt och under vissa patologiska tillstånd
- beskriva hur externa faktorer såsom nutrition, fysisk träning och svält påverkar de biokemiska processerna

Innehåll

Inom kursen behandlas biomolekylernas kemi och hur dessa molekyler omsätts i levande celler. Detta inkluderar även human näringslära samt hur de metabola processerna regleras normalt såväl som under påverkan av olika externa faktorer såsom svält, fysisk träning och vissa patologiska tillstånd.

Behörighet

Kemi GR (A) Biokemi, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt obligatoriska moment i form av laborationer och seminarier.

Examination

L101: Laborationer, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S101: Seminarier, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Skriftlig tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod KE017G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Campbell & Farrell
 • Titel: Biochemistry
 • Upplaga: Senaste upplagan av International Edition

Sidan uppdaterades 2022-11-29