Kemi GR (B), Biokemi, 7,5 hp
Kursen behandlar biomolekylernas kemi med fokus på hur dessa ämnen omsätts i människokroppen.

Vårterminen 2021

roomCampus, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 7
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-J2300

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Behörighet

Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00