Kemi GR (C), Molekylär struktur, 6 hp | miun.se

Kemi GR (C), Molekylär struktur, 6 hp

Kursens syfte är att du ska få faktakunskaper och begreppsförståelse för kvantteori, spektroskopi, molekyl symmetri samt intermolekylära krafter och självaggregering. Flera av de experimentella metoderna och användandet av kvantkemiska beräkningsmetoder exemplifieras med laborationer vilket också ger experimentell färdighet inom kursens område. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar.

Höstterminen 2023

room Campus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 44 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-J2491

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Behörighet

Kemi GR (A), Teknisk kemi, 12 hp alternativt Kemins grunder, 15 hp samt Kemi GR (B), Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder, 12 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Sidan uppdaterades 2022-11-26