Kemi GR (C), Molekylär struktur, 6 hp

Kursens syfte är att du ska få faktakunskaper och begreppsförståelse för kvantteori, spektroskopi, molekyl symmetri samt intermolekylära krafter och självaggregering. Flera av de experimentella metoderna och användandet av kvantkemiska beräkningsmetoder exemplifieras med laborationer vilket också ger experimentell färdighet inom kursens område.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 44 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-J2491

Sista anmälan: 17 april 2023

Behörighet

Kemi GR (A), Teknisk kemi, 12 hp alternativt Kemins grunder, 15 hp samt Kemi GR (B), Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder, 12 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-29