Matematik AV, Integrationsteori, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Matematik AV, Integrationsteori, 7,5 hp

Mathematics MA, Theory of Integration, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA021A
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Integrationsteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Matematik och ämnesdidaktik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2011-05-30
 • Fastställd: 2011-06-29
 • Senast ändrad: 2018-09-26
 • Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Den studerande ska under kursen tillägna sig kunskaper inom integrationsteori och måtteori.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskap och nått insikter om :
- mått och centrala satser som rör måtteori
- inre mått
- yttre mått
- mätbara funktioner
- konvergenssatser såsom dominerad konvergens och monoton konvergens
- integrabilitetsvillkor för funktioner
- Fubinis sats för multipelintegraler
- Lebesgue-Radon-Nikodyms sats

Innehåll

- Banach-Tarskis paradox
- Mått och deras konstruktion
- Inre och yttre mått
- Mätbara funktioner
- Integrerbara funktioner
- Olika konvergenstyper
- Produktmått
- Fubinis sats för multipelintegraler
- Mått med tecken
- Absolutkontinuerliga mått
- Singulära mått
- Komplexa mått
- Lebesgue-Radon-Nikodyms sats
- Radon-Nikodym-derivatan
- Funktioner av begränsad variation

Behörighet

Matematik GR (A), 30 hp, GR (B), 15 hp samt GR (C), 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av självstudier.

Examination

I regel muntlig tentamen och/eller inlämningsuppgifter.

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier .

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gerald B. Folland
 • Titel: Real Analysis – Modern Teqniques and Their Applications
 • Upplaga: Senaste

Sidan uppdaterades 2018-09-26