Matematik GR (A), 30 hp

Spara favorit

Detta är ett kurspaket som avser att ligga till grund för fortsatta studier i främst matematik, naturvetenskap och teknik. Följande delkurser ingår: Envariabelanalys 1, 7,5 hp, Envariabelanalys 2, Linjär algebra I, 7,5 hp, och Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp. Kurspaketet ger dig behörighet till flertalet matematikkurser på grundläggande nivå (B).

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik D. Eller: Matematik 3c.
(OB 8)

Kursplaner

Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp

Matematik GR (A), Envariabelanalys 1, 7,5 hp

Matematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp

Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp