Matematik GR (A), 30 hp

Spara favorit

Detta är ett kurspaket som avser att ligga till grund för fortsatta studier i främst matematik, naturvetenskap och teknik. Följande delkurser ingår: Envariabelanalys 1, 7,5 hp, Envariabelanalys 2, Linjär algebra I, 7,5 hp, och Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp. Kurspaketet ger dig behörighet till flertalet matematikkurser på grundläggande nivå (B).

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik D. Eller: Matematik 3c.
(OB 8)

Kursplaner

Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp

Matematik GR (A), Envariabelanalys 1, 7,5 hp

Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp

Matematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp