Matematik GR (A), 30 hp

Detta är ett kurspaket som avser att ligga till grund för fortsatta studier i främst matematik, naturvetenskap och teknik. Följande delkurser ingår: Envariabelanalys 1, 7,5 hp, Envariabelanalys 2, Linjär algebra I, 7,5 hp, och Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp. Kurspaketet ger dig behörighet till flertalet matematikkurser på grundläggande nivå (B).

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 2
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-K4251

Anmälan öppnar den 15 mars.  Anmälan för specialistsjuksköterskeprogrammen öppnar 17 februari.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sista anmälan: 15 april 2020

Höstterminen 2020

roomDistans
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Anmälningskod: MIU-K4261

Anmälan öppnar den 15 mars.  Anmälan för specialistsjuksköterskeprogrammen öppnar 17 februari.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sista anmälan: 15 april 2020

Kontakt

Frågor om kurspaketet

Frågor om kurspaketet

+46 (0)10-142 80 00