Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen behandlar sannolikhetslära och statistisk inferensteori.

Behörighet

Matematik GR (A), 30 hp, samt Matematik GR (B), Analys III, 7,5 hp eller Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.