Matematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik, 7,5 hp

Kursen behandlar sannolikhetslära och statistisk inferensteori.

Vårterminen 2021

roomCampus, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 12 - 22
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Anmälningskod: MIU-K2090

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Behörighet

Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00